شاخه‌ها

تعریف اصطلاحات و علایم اختصاری تجهیزات شبکه و اتاق سرور :

Access floor : کف کاذب

سیستم کف پوش دارای تایل های کاملا متحرک و قابل تعویض است که بر روی پایه ها ( Pedestal ) یا شاسی (Stringer) قابل تنظیم یا هر دو قرار گرفته و قابلیت دسترسی به فضای زیرین خود را فراهم می آورد .

Access Provider : شرکت یا اپراتور سرویس دهنده

اپراتور هر نوع تسهیلاتی که برای انتقال سیگنال مخابراتی از/ به تجهیزات ارتباطی شیکه سمت مشتری استفاده می شود .

Administration : مدیریت

تمامی روش های بر چسب گذاری ،شناسایی، مستند سازی و استفاده از تجهیزات شبکه مورد نیاز،برای اعمال هر گونه تغییرات در زیر ساخت شبکه.

Backbone :ستون فقرات

  1. هرگونه تسهیلات یا امکانات ( به عنوان مثال بستر ، کابل شبکه یا رسانا ها ) بین هرکدام از فضا های :اتاق مخابراتی ،اتاق سرور،تر مینال های هر طبقه ،تاسیسات ورودی و اتاق تجهیزات شبکه را گویند.
  2. در مرکز داده ، هر گونه تسهیلات یا امکانات ( به عنوان مثال بستر ،کابل شبکه یا رساناها ) بین هر کدام از فضاهای زیر : اتاق یا فضای ورودی کابل شبکه ،MDA،HDA و اتاق مخابرات را گویند .

Backbone Cable : کابل ستون فقرات

به Backbone نگاه کنید .

Bonding : اتصال بخش های فلزی

اتصال بخش های فلزی ، با هدف تشکیل یک مسیر رسانای الکتریکی جهت اطمینان از پیوستگی الکتریکی ایجاد ظرفیت لازم برای هدایت ایمن هر جریان احتمالی تحمیل شده .

Cabinet: رک

محفظه ای که امکان محصور کردن تجهیزات شبکه و مخابراتی ،تجهیزات سربندی مانند پچ پنل ها و دیگر تجهیزات سخت افزاری شبکه مرتبط را فراهم می کند .

Cabinet (telecommunication): رک مخابراتی

محفظه ای با در پوش های لولایی که سربندی کابل های مخابراتی و شبکه ،سیم کشی ها و تجهیزات ارتباطی شبکه در آن فراهم می شود .

Cable : کابل

مجموعه ای از یک یا چند رسانای عایق بندی یا فیبر های نوری درون یک روکش .

Centralized Cabling : کابل کشی متمرکز

یک روش در کابل کشی بین محل بهره برداری از شبکه و cross connect اصلی یک شبکه است که از طریق کابل کشی یکسره از روش های Passive مانند interconnect،pull through cable یا splice در اتاق سرور همان ساختمان ایجاد می شود .

Channel : کانال

یک مسیر انتقال بین دو نقطه که برای برقراری ارتباط بین تجهیزات شبکه از آن استفاده می شود .

Common equipment room telecommunication: اتاق عمومی تجهیزات ( مخابرات )

فضای پوشیده و محفوظی که برای استقرار تجهیزات اتصالات Backbone چندین مشتری در یک ساختمان یا Campus استفاده شود .

Computer Room: اتاق سرور

یک فضا با معماری و کاربری خاص که برای استقرار تجهیزات شبکه و پردازش اطلاعات ساخته شده است .

Conduit: بستر به صورت ترانک یا لوله

  1. مسیر عبور کابل شبکه با سطح مقطع دایره ای شکل .
  2. ساختاری جهت عبور و هدایت کابل شامل یک یا چند داکت .

 

Connection hardware: سخت افزار اتصال

تجهیزات سخت افزاری اتصال مکانیکی کابل

Consolidation Point: نقطه تجمیع

تقطه ای که کابل کشی های انتهایی به کابل کشی های اصلی ساختمان متصل می شوند .

Cross-connect : دستگاه برقراری اتصال متقابل

یک وسیله که امکان سربندی کردن کابل های شبکه و برقراری ارتباط بین دو کابل متفاوت سربندی شده را فراهم می کند .

Cross-connection: نحوه برقراری اتصال متقابل

نقشه شماتیک نحوه ی برقراری اتصال متقابل ( از طریق تجهیزات cross-connect )بین مسیر های کابل و تجهیزاتی که هر کدام روی دستگاه سخت افزاری مربوط به خود با هر نوع کابل رابط یا جامپر وصل شده اند.

Data Canter : مرکز داده

یک ساختمان یا بخشی از یک ساختمان که عملکرد اصلی آن فراهم کردن فضای استقرار یک اتاق سرور و فضای لازم برای نگهداری و پشتیبانی آن می باشد.

Earthing: عمل ایجاد اتصال به زمین

به Grounding نگاه کنید .

Electromagnetic interference: تداخل الکترومغناطیس

نیروی الکترو مغناطیس القایی یا انتقالی است که اثرات ناخواسته ای بر روی تجهیزات شبکه و الکترونیکی یا انتقال سیگنال دارد .

Entrance room or space (telecommunication) : اتاق یا فضای ورودی کابل مخابراتی یا شبکه

اتاق یا فضایی که در آن Backbone های ارتباطی بین ساختمان یا داخل ساختمان به هم متصل می شوند .

Equipment Cable , cord : کابل یا سیم تجهیزات

یک یا دسته ای از کابل ها که برای متصل کردن تجهیزات ارتباطی که به کابل کشی افقی یا Backbone،به کار برده می شوند .

Equipment distribution area : ناحیه توزیع تجهیزات (EDA)

قسمتی از اتاق سرور که توسط رک ها و ملحقاتشان اشغال می شود .

Equipment room : اتاق تجهیزات

یک اتاق مرکزی برای استقرار تجهیزات شبکه و مخابراتی که شرایط محیطی در آن تحت کنترل قرار دارد و معمولا یک cross-connect اصلی یا میانی را در خود جای می دهد .

Fiber optic: فیبر نوری

به optical fiber نگاه کنید .

Ground : اتصال زمین

یک مسیر رسانای تصافی یا غیر تصادفی ، بین یک مدار الکتریکی و زمین ، یا بین آن ها و هر جسم رسانا که به عنوان زمین عمل کند .

Grounding : عمل اتصال به زمین

عمل ایجاد اتصال به زمین

Grounding conductor : رسانای اتصال به زمین

یک رسانا که برای اتصال الکترود زمین به شینه ی ارت اصلی ساختمان ها استفاده می شود .

Horizontal Cabling : کابل کشی افقی

  1. کابل کشی بین پریز شبکه و هر کانکتور مخابراتی تا cross-connect افقی یا فرعی که همان پریز یا کانکتور را هم شامل شود .
  2. کابل کشی بین پریز سیستم BMS یا اولین سربندی مکانیکی کابل در مسیر کابل کشی فرعی تا cross-connect افقی یا فرعی که شامل همان پریز یا اتصال هم شود .
  3. در مراکز داده ،کابل کشی افقی به کابل کشی گفته می شود که از cross-connect فرعی (در MDA یا HDA) به پریز های تعبیه شده در EDA یا ZDA انجام می شود .

Horizontal Cross- connect : دستگاه اتصال متقابل فرعی یا HC

یک وسیله برای برقراری اتصال متقابل بین کابل کشی افقی و هر کابل کشی دیگر ( نظیر کابل کشی افقی ،Backbone و کابل کشی تجعیزات شبکه (

Horizontal distribution area : ناحیه توزیع افقی یا HDA

فضایی در اتاق سرور که تجهیزات cross-connect افقی یا فرعی در آنت قرار می گیرد .

Infrastructure (Telecommunication) : زیر ساخت مخابراتی و شبکه

مجموعه ای از اجزای مخابراتی و شبکه ، به استثنای تجهیزاتی که نیاز های اصلی و اولیه انتقال و توزیع اطلاعات را در یک ساختمان تامین می کنند .

Interconnection: اتصال داخلی

اتصال مستقیم یک کابل با کابل دیگر با استفاده از یک سخت افزار ، بدون کابل رابط

Link : پیوند

یک مسیر انتقال بین دو نقطه ( بدون در نظر گرفتن تجهیزات سخت افزاری در دوطرف ، کابل آن ها و کابل هایی که از بیرون به این مسیر متصل می شوند .

Main distribution area : ناحیه توزیع اصلی یا MDA

فضایی در یک اتاق سرور که تجهیزات اتصال متقابل اصلی در آن واقع شده است .

Media (Telecommunication): رسانه مخابراتی

سیم ، کابل و رساناهایی که برای ایجاد ارتباطات استفده می شوند .

Modular Jack: کیستون شبکه یا کیستون تلفن

سر سیم مادگی قفل دار یا بدون قفل که ممکن است 6 یا 8 محل اتصال داشته باشد ولی الزاما نیازی به اتصال همه پین ها نیست .

Multimode optical fiber : فیبر نوری مالتی مود

یک فیبر نوری که مسیر های متعدد نور را هم زمان از خود عبور می دهد .

Multipair Cable : کابل چند زوجی شبکه

Optical fiber : فیبر نوری

هر تار ساخته شده از مواد عایق که نور را در خود عبور می دهد .

Optical fiber cable : کابل فیبر نوری

مجموعه ی یک یا چند فیبر نوری

Patch Cord : پچ کورد

قطعه ای کابل که در یک یا دو انتهای آن سرسیم ( کانکتور) نصب شده است .

Patch Panel : پچ پنل

یک سیستم اتصال سخت افزاری که با استفاده از کابل های رابط امکان سربندی کابل و مدیریت کابل کشی را فراهم میکند .

Pathway : بستر

بستر استقرار کابل های ارتباطی

Screened twisted – pair (SCTP): زوج به هم تابیده حفاظ دار

یک کابل بالانس با پوشش حفاظتی .

Shield : پوشش

یک لایه فلزی که اطراف یک رسانا یا گروهی از رساناها قرار می گیرد

Single-Mode optical fiber : فیبر نوری سینگل مود

یک فیبر نوری که همزمان تنها یک مسیر از نور را در خود انتقال می دهد .

Star topology : هم بندی ستاره ای

یک نوع توپولوژی که در آن کابل های ارتباطی از یک نقطه ی مرکزی به سمت سایر نقاط توزیع شده اند .

Telecommunication : مخابرات

هرنوع انتقال ،انتشار و در یافت علایم ،سیگنال ها ،نوشته ها، تصاویر و صدا ها به طور کلی انتقال اطلاعات با هر ماهیتی ، به وسیله کابل ، بی سیم و از طریق نور یا سیستم های الکترو مغناطیس ، مخابرات نامیده می شود .

Server Room : اتاق سرور

یک بنای محصور برای استقرار تجهیزات شبکه ،مخابراتی ،سربندی ها و اتصال متقابل کابل ها

Wire : سیم

یک رسانای فلزی تک رشته و یا افشان عایق بندی شده .

Wireless: بی سیم

تکنولوژی استفاده از انرژی الکترومغناطیسی منتشر در فضا ( نظیر فرکانس رادیویی و سیگنال های ماکروویو و نور ) که با عبور از این فضای آزاد اطلاعات را انتقال می دهد .

Zone distribution area : ناحیه ی توزیع منطقه ای یا ZDA

فضایی در یک اتاق سرور ، که یک پریز منطقه ای Zone outlet یا Consolidation در آن واقع شده است .

Zone outlet : پریز منطقه ای

یک سخت افزار اتصال در یک ZDA که کابل کشی افقی در انتهای مسیر خود ، در آن سربندی می شود و بدین وسیله کابل شبکه می تواند به EDA متصل شود .